Register | Login

Gustavus Snus. Svenskodlat snus är en mycket omtyckt tobaksprodukt i norra Europa. Historian kring snusets införande kan härledas långt tillbaka i tiden - denbörjade redan vid Columbus färd till Västindien. Efter ett par århundraden med snuff och tuggtobak började man under 1800-talet tillverka det våta läppsnuset, det vill säga den produkt som vi idag känner som snus.Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.